TERSİNE MÜHENDİSLİK

3D optik tarama, saniyeler içinde milyonlarca noktanın üç boyutlu koordinatlarını elde edebilmektedir.

Savunma, Otomotiv, Havacılık, Medikal, Döküm/Dövme, Kalıpçılık, Saç metal şekillendirme, Enjeksiyon kalıplama, Raylı sistemler,
Yat/Gemi sanayi vb.. sektörlerde kullanılmaktadır.

Optik ölçüm yöntemleri, hız, esneklik, %100 kalite kontrol, yüksek hassasiyet gibi özellikleri ile geleneksel ölçüm tekniklerinin yerini hızla almaktadır.

Kalite kontrol uygulamalarında tarama verisi (poligon mesh data) ile aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.

 • Yüzey sapmalarının renk skalası ile gösterilmesi.
 • İstenilen noktaların işaretlenerek sayısal sonuçlar ile kalite kontrolü.
 • GD&T uygulaması; geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma.
 • Kesit üzerinden ölçüm yapabilme.
 • Trim hatlarının kontrolü.

Tersine mühendislik, fiziksel olarak var olan bir ürünün tasarım bilgilerinin bulunmadığı durumlarda,
ürünü yeniden üretebilmek veya geliştirebilmek amacıyla, ürünün tasarım bilgilerinin elde edilmesidir.

Tersine mühendislik gereken durumlar;

 • CAD verisi olmayan ürünlerin üretilmek istenmesi.
 • Mevcut CAD modelin değişikikler ve düzenlemeler için uygun olmaması.
 • Mevcut CAD modelin güncel üretim yöntemleri için yetersiz kalması.
 • Rakip ürünlerin sayısal ortamda karşılaştırılması.
 • El işçiliği ile son haline getirilen kalıp ya da modellerin cad verisinin oluşturularak imal edilmek istenmesi.
 • Deforme olmuş kalıpların sadece ilgili bölümlerinin onarımı.

İmalat sektörü için, imalatı yapılmış bir ürünün sayısallaştırma sistemleri kullanılarak CAD datasının oluşturulması işlemidir.
Bir başka deyişle mühendislik sırlarının keşfedilmesidir.

Tersine Mühendisliğin Uygulama Alanları

 • Bir ürünün orijinal üreticisi artık ürün üretmiyor ise ürünün 2D / 3D dökümanlarının çıkarılması gerekebilir,
 • Orijinal tasarımın yetersiz görüldüğünde üzerinden devam etmek için kullanılır,
 • Orijinal tasarım dataları kayıp veya mevcut olmadığında,
 • Rakip ürünlerin iyi ve kötü özelliklerini tümüyle ortaya çıkarmak için,
 • Yeni ürün geliştirmede rakip ürünler üzerinde mekanik analiz yapmak için data oluşturmada,
 • Ürün performansını ve özelliklerini iyileştirmek için yeni yollar keşfetmek için,
 • Yıpranmış parçaların deformasyon ve deplasman analizlerinde,
 • Arşivleme çalışmaları için kullanılır.
TOP
Mas Rizki